Şcoala Gimnazială Nr. 14 a fost înfiinţată în anul 1972 şi este una dintre şcolile de prestigiu din judeţul Mehedinţi.

În anul şcolar 1972-1973, a funcţionat cu un număr de 16 clase, din care 9 clase la ciclul primar şi 7 la ciclul gimnazial.

Numărul de elevi cu care şcoala şi-a început activitatea a fost de 525 (299 la ciclul primar şi 226 la gimnaziu).

Numărul cadrelor didactice în primul an de activitate a şcolii a fost de 30, din care: 9 învăţători, 3 maiştri şi 18 profesori.

În perioada 1974-1982 şcoala a funcţionat şi cu clasele a IX-a şi a X-a.

În localul şcolii a funcţionat şi un număr de 6 clase ale Liceului Industrial de Construcţii Nr. 4, în perioada 1972-1979.

În anul şcolar 1977-1978, şcoala a avut numărul maxim de elevi -2179 şi cadre didactice – 85.

În anul şcolar 1978-1979, ca urmare a creşterii numărului de elevi din cartier, şcoala s-a scindat prin transferul unui număr de 827 elevi şi 30 cadre didactice, care au constituit Şcoala Gimnazială Regele Mihai I (Nr. 11).

În urma aplicării Hotărârii de Guvern privind mişcarea elevilor, numărul claselor a crescut la 42 (şi 68 de cadre didactice) în anul şcolar 1990-1991.

Ca urmare a scăderii ratei natalităţii la nivel naţional, numărul elevilor a cunoscut anual o uşoară scădere. Numărul de elevi în anul şcolar 2012-2013 a fost de 795, din care 468 la ciclul primar şi 327 la ciclul gimnazial.

În prezent şcoala funcţionează cu 26 de clase, din care 17 la ciclul primar şi 9 la ciclul gimnazial.

Cadrele didactice care activează în şcoală în prezent sunt în număr de 45, din care 17 învăţători şi 28 profesori.

Şcoala a fost condusă de mai multe echipe de directori:

Borcoman Mircea-Scarlat Dumitru

Radoslav Dorin –Grecu Mircea

Măgdoiu Elena-Kepşa Ana

Toma Constantin-Kepşa Ana

Capezan Ştefan-Ionică Constantin

Capezan Ştefan-Radoslav Dorin

Petrescu Stelian-Ionică Constantin

Ionică Constantin-Covlea Mariana

Mihuţescu Emilia-Sima Florinel